en_US
en
off
Mobile View
Desktop View
فرق

شماره  تماس

0782034650

ایمیل

کارته بروان - کابل - افغانستان

آدرس

 

 لایف کوچ

 بازاریابی شبکه یی

 
 
Karte Parwan, Kabul, Afghanistan

لینک ها 

PreviousNext
4944

سیستم ناسالم از روی سیستم سالم ساخته میشود زمانیکه اصلی یک چیز وجود داشته باشد استفاده جویان جعل آن را نیر جور میکنند چون در هرجا که مفاد بیشتر باشد استفاده جویان نیز بیشتر میشود به طور مثال پنج صدی جعل دالر موحود نیست چون اصلش وجود ندارد ولی صدی آن وجود دارد چون اصلش موجود است

در مجوع سه نوع شرکت وجود دارند که همه شان ادعا میکنند که ما بازاریابی شبکه یی استیم ولی متاسفانه همه شان در قول خود صادق نیستند که از لحاظ دید ظاهری کاملا مشابه میباشند تا که در موردش تحقیق نکنید ازهم فرق نمیشوند وهمه شان از یک شکل ظاهری هرم یا زنجیر استفاده میکنند ولی شکل ظاهری تعین کننده سالم یا ناسالم بودن یک شرکت نمیباشد

اول شرکت های هرمی  

این نوع شرکت ها محصولی ندارند اصلا وهدف انها عضوگیری و مخ زنی با پول میباشد وقتی پول میگیرند در مقابل آن هیچی به کس نمی دهند واگر شخصی نخواهد کار کند در حقیقت نقص میکند واز لحاظ شرعی نیز حرام پنداشته میشود ودر طرح منظم باز پرداخت یا کمیشن دهی نیز ندارند بعدی چند مدتی  ممکن فرار نمایند چون طرح درستی ندارند منجر به ورشکستگی میشوند

دوم شرکت های شبه هرمی 

اینها کاملا مانند شرکت های هرمی اند به اضافه اینکه محصول هم دارند ولی محصول شان نظر به قیمتی که ارایه میکنند ارزش ندارد وهدف اینها نیر به یک نحوی بازهم مخ زنی با پول میباشد ودر اخیر ممکن است فرار نمایند

سوم کمپنی های نتورک مارکتنگ 

این نوع کمپنی یک کمپنی سالم بوده محصولات که آنها ارایه میکنند یا کمتر از قیمت بازار یا مساوی به قیمت بازار میباشند 

تفاوت بین شرکت‌های هرمی و بازاریابی شبکه ای

به گفته ی کمیسیون تجارت فدرال امریکا، شرکت هرمی شرکتی است که به اعضای خود، بابت وارد کردن افراد جدید، حق کمیسیون می‌دهد. شرکت‌های هرمی هیچ محصولی نمی‌فروشند و روش کار آن ها به این صورت است که پول های مشتریان را در یکجا جمع می‌کنند و با آن کاری انجام نمی‌دهند. در ازای جذب افراد پول می‌دهند و بطور اجتناب ناپذیری فرو می ریزند. بعد از فروپاشی هرم، بجز عده‌ای که در بالای هرم هستند همه دست خالی می‌مانند و پول خود را از دست می دهند. عملکرد شرکت های هرمی، در اکثر کشورهای دنیا از جمله ایران غیر قانونی است
به گفته FTCC، داشتن محصول به معنای قانونی بودن یک شرکت نیست. بعضی از شرکت های هرمی برای رد گم کردن، یک محصول در پلان خودشان قرار می دهند که قیمتی بسیار بالاتر از قیمت بازار آزاد دارد، چرا که هدف این شرکت ها، فروش محصول نیست. در این شرکت ها معمولاً دریافت محصول مشروط بر شرکت در پلان تجاری است و پول کسانی که به هر دلیلی نمی توانند یا نمی خواهند عضو گیری کنند، از دست می رود