en_US
en
off
Mobile View
Desktop View
عمومیات

شماره  تماس

0782034650

ایمیل

کارته بروان - کابل - افغانستان

آدرس

 

 لایف کوچ

 بازاریابی شبکه یی

 
 
 
Karte Parwan, Kabul, Afghanistan

لینک ها 

2621

 لایف کوچینگ چیست؟

کوچ زندگی، شخصی است حرفه ای که به شما کمک می کند به اهدافتان برسید یا در زندگیتان تغییر ایجاد کنید. آنها کمک می کنند فراتر از محدویت هایتان بروید و در زمینه هایی از زندگیتان که نیاز به تغییر دارند، شروع به برداشتن قدم هایی کنید که دوست دارید. لایف کوچ شما را در طول فرآیند کوچینگ به جلو می برد و با سوال پرسیدن کمک می کنید کشف کنید که به چه اقداماتی نیاز دارید تا به اهداف و رویاهایتان برسید. سپس آنها به عنوان یک همکار و شریک، نقش بزرگی در انگیزه دادن، پیاده کردن استراتژی و هدایت شما به سمت اهدافتان بازی می کنند. هدف آنها این است که کمک کنند شما به اهدافتان به بهترین، راحت ترین، قابل دسترس ترین صورت برسید. لایف کوچ بسیار بیشتر از  یک مشاور است، آنها از اول تا پایان رسیدن به اهدافتان در کنار شما قدم برمیدارند بیشتر


 
 

دوازده ستون موفقیت


معرفی کتاب دوازده ستون موفقیت
همه ی انسانها در آرزوی موفقیت و رسیدن به مدارج عالی به سر میبرند، اما درنهایت تعداد معدوی از آنها به آرزوی خود میرسند! در واقع اکثر مردم به زندگیای بیحاصل و پیشپا افتاده تن درمیدهند، بیآنکه از قابلیتهای نامحدود خود برای پیشرفت و رسیدن به خوشبختی استفاده کنند. حال، این بخت و « سؤال پیش میآید که دلیل موفقیت آن عده ی معدود چیست؟ به طور قطع، جواب این نیست که باور کنید در این دنیا هیچ چیز با ارزشی، راحت و از روی شانس به دست »! اقبال با آنها یار است نمیآید افراد موفق، به این دلیل به موفقیت دست یافتهاند که شایستگی آن را داشته اند و شایستگی آنان به این
علت حاصل شده است که با اصول موفقیت آشنایی پیدا کرده و آن را بهکار بسته اند جیم ران و کریس وایدنر که هر دو از مشاهیر برجسته ی آموزش موفقیت و رشد فردی به شمار میروند، در کتاب دوازده ستون، ستونهای موفقیت را در قالب داستانی جذاب و خواندنی به شما میآموزاند. به طور حتمی با مطالعه این کتاب ارزشمند، با اصول موفقیت و خوشبختی آشنا خواهید شد
ادامه دوازده ستون


 
 
 
 

هدف گذاری

اتوانایی به اضافه یک قدم بیشتر را هدف گویند  هدف در زندگی انسان مانند تیلی است که مسیر را برای پیماییدن ساده تر میسازد  


ادامه مطلب               

چگونه به موفقیت برسیم

موفقیت حقیست که میتوان به تمام بشریت داد هرکس  سزاوار و شایسته موفقیت است فقط بخاطر کسب آن باید تلاش کرد 


      ادامه مطلب                 

چگونه فردی موثر باشیم

انسان ها دو نوع اند اول انسان های عامل دوم انسان های پرخاشگر که انسانهای عامل همیش انتقاد پذیر میباشند و هر اتفاقی را میپذیرند و مسولیت پذیر اند 


ادامه مطلب